Η Εταιρεία μας

Η Εταιρεία μας
Η εταιρεία SPMakeover, με έδρα τα Εξάρχεια, υφίσταται από το 1963 αναλαμβάνοντας ένα μεγάλο φάσμα εργασιών στο χώρο του σπιτιού ή της επιχείρηση. Ειδικεύεται στην εκπόνηση μελετών όπως γυάλινες κατασκευές, συστήματα αλουμινίου και σύγχρονες μεθόδους ασφάλισης της περιουσία σας.

Προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις από τον αρχικό σχεδιασμό έως την κατασκευή και ολοκληρωμένη παράδοση των έργων, δίνεται ταυτόχρονα η δυνατότητα στον πελάτη, συνδυάζοντας διαφορετικά υλικά, να αποκτήσει τις δικές του μοναδικές δημιουργίες, οι οποίες θα προβάλουν την απόλυτη αρμονία στο χώρο του.

Tο τελικό αποτέλεσμα προκύπτει έπειτα από προτάσεις, συζητήσεις, συνεχή ανάλυση και διερεύνηση των δεδομένων του κάθε έργου με τον ενδιαφερόμενο. Πρωτεύοντα ρόλο της εταιρείας αποτελεί η επίτευξη του ολοκληρωμένου σχεδιασμού αλλά και της ποιοτικής υλοποίησης του κάθε έργου που αναλαμβάνει. Σημασία δίνεται στη λεπτομέρεια, στην ποιότητα και στην λειτουργικότητα του κάθε έργου. Οι πελάτες μας ξεχωρίζουν για το σεβασμό, την υπευθυνότητα και τη συνέπειά μας απέναντι στο αγοραστικό της κοινό.

Share